Πληροφορίες Παλετοποίησης

Παλετοποίηση βάκουμ
Βάκουμ
250g
Βάκουμ ανά κιβώτιο
20
Διαστάσεις κιβωτίων
40x16x27 cm
Μικτό βάρος κιβωτίου
5.5 kg
Κιβώτια ανά επίπεδο
15
Αριθμός επιπέδων ευρωπαλέτας
4
Κιβώτια ανά παλέτα
60
Συνολικός αριθμός Βάκουμ
1200
Διαστάσεις ευρωπαλέτας
(μήκος Χ πλάτος Χ ύψος)
120 x 80 x 120 cm
Βάρος ευρωπαλέτας
350 kg
Παλετοποίηση βάζων
Βάζο
500ml
Βάζα ανά κιβώτιο
10
Διαστάσεις κιβωτίων
36x15x18 cm
Μικτό βάρος κιβωτίου
7.6 kg
Κιβώτια ανά επίπεδο
15
Αριθμός επιπέδων ευρωπαλέτας
6
Κιβώτια ανά παλέτα
90
Συνολικός αριθμός βάζων
900
Διαστάσεις ευρωπαλέτας
(μήκος Χ πλάτος Χ ύψος)
120 x 80 x 120 cm
Βάρος ευρωπαλέτας
720 kg
Παλετοποίηση Μετ. Δοχείων
Μεταλλικό δοχείο
10kg
Μικτό βάρος δοχείου
16.4kg
Αριθμός επιπέδων ευρωπαλέτας
3
Δοχεία ανά επίπεδο
15
Συνολικός αριθμός δοχείων
45
Διαστάσεις ευρωπαλέτας
(μήκος Χ πλάτος Χ ύψος)
120 x 80 x 120 cm
Βάρος ευρωπαλέτας
850 kg