Πιστοποιήσεις – Διακρίσεις

Η εταιρεία Gaia Olives είναι πιστοποιημένη με τη διεθνής πιστοποίηση ISO 22.000:2005. Το πρότυπο αυτό καλύπτει όλες τις δυνατές δραστηριότητες, από την παραγωγή, την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά έως και την πώληση των τροφίμων, με τον ασφαλέστερο τρόπο για τον καταναλωτή.