Πιστοποιήσεις Επιχείρησης

Η εταιρεία Gaia Olives είναι πιστοποιημένη με τη διεθνής πιστοποίηση ISO 22.000:2005. Το πρότυπο αυτό καλύπτει όλες τις δυνατές δραστηριότητες, από την παραγωγή, την μεταποίηση, τη συσκευασία, τη μεταφορά έως και την πώληση των τροφίμων, με τον ασφαλέστερο τρόπο για τον καταναλωτή.

Έγγραφο πιστοποίησης: